E-DOC тұтынушымен пайдалану туралы келісім


ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚҰЖАТ АЙНАЛЫМЫ (EDOC.KZ)
ТҰТЫНУШЫМЕН ПАЙДАЛАНУ ТУРАЛЫ КЕЛІСІМ

1. Жалпы ережелер
1.1. Е-DOC (бұдан әрі – Е-DOC, Портал), edoc.kz бизнес және азаматтар үшін электронды құқықтық құжаттармен алмасу жүйесі.
1.2. Электрондық құжат – электрондық санды түрдегі ақпараты бар және электрондық санды қолтаңба арқылы расталған құжат.

1.3. Электрондық санды қолтаңба – электрондық сандық қолтаңба құралдарымен жасалған және электрондық құжаттың шынайылығын, оның кімге тиесілі екендігін және мазмұнның өзгермейтіндігін растайтын электрондық сандық рәміздер жиынтығы.
1.4. Иесі мен Оператор (бұдан әрі - Оператор) - «МИТВОРК» ЖШС, E-DOC-ты пайдалану құқығын таратуға, сондай-ақ Порталда техникалық қолдау көрсетуге, ақпаратты жинауға және алмасуға уәкілетті тұлға.
1.5. E-DOC қатысушысы - Порталда куәләндырушы орталық атынан тіркеу құжаттарының хабарлауға берілген құқығы бар, электрондық құжаттарды жинау, өңдеу, сақтау, іздеу, алмасу процесстеріне қатысатын, заңды/жеке тұлғаның мүдделерің өкілдік ету өкілеттігіне ие және ұйым атынан әрекет ететін, орныққан тәртіпте тіркелген заңды тұлғалардың уақытша бірлестігі, жеке және/немесе заңды тұлғаның өкілетті өкілі.
1.6. Тiркеу куәлiгі – электрондық санды қолтаңбаның осы ережелерге сәйкестігін Куәландыратын орталықпен берілген қағаз түріндегі құжат немесе электрондық сандық электронды құжат.
1.7. Тiркеу куәлiгiнiң иесі - жеке тұлға және/немесе заңды тұлғаның уәкiлеттi өкiлі есiміне берілген тiркеу куәлiк иесі, ашық кiлтке сәйкес жабық кiлтің құқықты иемденушiсі.
1.8. Қолданушы - E-DOC порталында тіркелген және/немесе порталдың қызмет қолданылатын кез-келген жеке тұлға және/немесе заңды тұлғаның, филиалдың, өкiлдiктің уәкiлеттi өкiлі.
1.9. Дербес деректер – электрондық, қағаз және (немесе) басқа да материалдық түрде бекітілген субъектіге қатысты кез келген ақпарат (соның ішінде, бірақ онымен шектелмей):
1.9.1 E-DOC тіркеу және авторизациялану үшін қажетті ақпарат [тегі, аты, әкесінің аты; азаматтығы; жеке басын куәландыратын құжаттың деректері; жеке сәйкестендіру нөмірі; күні және туғаны жері туралы деректер; байланысуды қамтамасыз ету үшін қажетті ақпарат [тұрғылықты жері, нақты тұрған жері (тұрған орны), жұмыс орны және лауазымы; телефон нөмірі (үй, жұмыс, ұялы), электрондық пошта, ақпараттық электрондық құжаттармен алмасу байланысты - шарттардың мәтіндерін (келісімдер), қосымша келісімдер, өтініш және бекіту, сертификаттар, шот-фактуралар, шоттар, банктік кепілдіктер, хаттар, заңды құжаттар , төлем карталарының және банк шоттарының нөмірлері және т.б .; іскерлік қатынастардың мақсаты мен сипаты туралы ақпарат; Қазақстан Республикасының заңнамасына және Оператор E-DOC ішкі құжаттарының Республикасының талаптарына сәйкес жеке E-DOC Қатысушы кабинетінің қалыптастыру, сауалнама толтыру үшін, оның ішінде оператор E-DOC, талап етілетін өзге де ақпарат;
1.9.2. Жоғарыда келтірілген деректердің өзгеруі және / немесе қосылуы туралы ақпарат.
1.10. Қатысушы порталы әкімшісі – Қатысушының басқа қолданушыларының Порталдағы өкілеттіктерін анықтау мүмкіндігі бар, Қатысушының атынан Порталда тіркелген қолданушы.
1.11. Осы Келісімде қолданылатын атаулар мен анықтамаларға Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес түсіндірме беріледі.

Тұтынушымен пайдалану туралы келісімнің толық нұсқасын жүктеу